دکتر آرش هادوی (مدیر عامل گروه چیتیکا)

 • دکترای تخصصی (Ph.D) تغذیه طیور- دانشگاه فردوسی مشهد
 • مدرس دانشگاه

 

سوابق شغلی:

 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی مشهد از سال ۱۳۸۴ تاکنون
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

مشاوره علمی و فنی:

 • شرکت طوس علیا از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
 • شرکت گلبهار بتادکل از سال ۱۳۸۴ تاکنون
 • شرکت پرطلایی ماکی شرق از سال ۱۳۸۴ تاکنون
 • شرکت ماکیان از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • شرکت شکوه توکل از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • شرکت تیناکوبه از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • شرکت الماس پروتئین هرات افغانستان از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • عهداه دار بودن استاد راهنمایی بیش از ۳۰ عنوان پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • سخنران علمی در بیش از ۱۰ جلسه آموزشی در زمینه ارتباط با صنعت در موضوعات تغذیه و مدیریت پرورش طیور گوشتی و تخمگذار با مرغداران
 • عضو هیئت تحریریه مجله صنعت طیور خراسان از سال ۱۳۸۳ تاکنون
 • و …

 

سوابق پژوهشی:

۱.       Hadavi, A., Kermanshahi, H., Nassiri Moghaddam, H., & Golian, A. (2017). Effects of Fennel Extract on Egg Production, Antioxidant Status and Bone Attributes of Laying Hens Administered Carbon Tetrachloride. Poultry Science Journal.‏
۲.      Hadavi, A., Kermanshahi, H., & Golian, A. (2015). Performance and serum hepatic enzymes of Hy-Line W-36 laying hens intoxicated with dietary carbon tetrachloride. Poultry Science Journal, ۳(۲), ۱۵۹-۱۶۴.‏
۳.      Kermanshahi, H., & Hadavi, A. (2006). Effect of added extra calcium carbonate into the diets, one hour before starting dark period on performance and egg quality of laying hens. Int. J. Poult. Sci, ۵(۱۰), ۹۴۶-۹۴۸.‏
۴.      و بیش از ۳۰ مقاله علمی- ترویجی در مورد مدیریت، تغذیه و پرورش  طیور در فصل نامه صنعت طیور خراسان و پیک مرغداران خراسان