پلت بایندر و توکسین بایندر

چیتیکا بایندر

توکسین بایندر تک جزئی
یک توکسین بایندر تک جزئی که مخلوطی از آلومینیوم سیلیکات ها می باشد. مهمترین جز موثر آن، میزان مونت موریلونت است. از مهمترین خواص مونت موریلونیت تبادل کاتیونی، خاصیت شکل پذیری، انقباض و انبساط می توان اشاره کرد.
چیتیکا بایندر علاوه بر داشتن خواص توکسین بایندری و و پلت بایندری، موجب بهبود ضریب تبدیل، کاهش رطوبت بستر، کاهش بوی نامطبوع در سالن های پرورش، کنترل انتشار آمونیاک و… می شود.

مهمترین اثرات چیتیکا بایندر

 • جذب مایکوتوکسین ها و سموم قارچی بویژه آفلاتوکسین ها
 • کاهش انتقال افلاتوکسین خوراک به شیر
 • بهبود استفاده از نیتروژن (پروتئین) جیره
 • کاهش جمعیت برخی از گونه های پروتوزوآ و کمک به بهبود تولید پروتئین میکروبی
 • کاهش تلفات و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و قابلیت هضم مواد مغذی در طیور
 • کاهش تجمع گاز آمونیاک و متعادل کردن رطوبت بستر در سالن های پرورش طیور

 

بنتومکس

پلت بایندر
بنتومکس نوعی افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان با منشا معدنی می باشد که عمدتا به منظور بهبود کیفیت پلت (کاهش خاکه و افزایش استحکام پلت) و جذب سموم قارچی و سایر سموم (مانند بقایای سموم ارگانو فسفره) در جیره به کار می رود.
ماده اصلی تشکیل دهنده بنتومکس، مخلوطی از آلومینیوم سیلیکات ها و مونت موریلونیت است که دارای حداکثر قدرت جذب سموم قارچی و خاصیت پلت بایندری می باشد.
از خصوصیات بارز بنتومکس می توان به خلوص بالا، ثبات کیفیت، کنترل کیفی مناسب و منظم اشاره کرد. بنتومکس محصولی است که از بهترین معادن ایران تهیه شده که دارای کمترین غلظت عناصر سنگین و کنترل کیفی منظم محصولات و از همه مهمتر ایجاد اطمینان به مشتریان خود از خرید محصول می باشد که این حاصل تحقیقات و مطالعات علمی و بهره مندی از رهنمودهای علمی اساتید بزرگوار در صنعت دامپروری می باشد.

مهمترین اثرات بنتومکس (بنتونیت ویژه خوراک دام، طیور و آبزیان):

 • کاهش درصد خاکه و افزایش شاخص استحکام پلت (PDI)
 • پیشگیری از افت pH شکمبه و اسیدوز در گاوهای شیری
 • کنترل غلظت آمونیاک در شکمبه و افزایش تولید پروتئین میکروبی
 • کاهش انتشار گاز آمونیاک در سالن های پرورش طیور
 • کاهش ضریب تبدیل در گوساله های پرواری و جوجه های گوشتی
 • کاهش تلفات در جوجه های گوشتی
 • کاهش هزینه خوراک تولیدی

 

 

بنتومکس پلاس

توکسین بایندر چند جزئی
اجزای تشکیل دهنده:

بنتومکس پلاس متشکل از مخلوطی از آلومینیوم سیلیکاتها، دیواره سلولی مخمر، باکتری لاکتوباسیلوس، اسیدهای آلی و … می باشد. این توکسین بایندر علاوه بر جذب بسیار بالای سمومی نظیر زیرالنون و اکراتوکسین، توان بالایی برای جذب انواع سموم آفلاتوکسین نیز دارد که از خصوصیات منحصر به فرد آن محسوب می شود.
بنتومکس پلاس اولین توکسین بایندر چند جزئی وسیع الطیف در ایران:
منظور از وسیع الطیف این است که بنتومکس پلاس علاوه بر جذب سموم ناشی از کپک زدگی، بر سایر مواد سمی مهم موجود در خوراک دام و طیور نظیر عناصر سنگین و باقیمانده سموم کشاورزی نیز موثر است.

برخی از اثرات مفید بنتومکس پلاس در دام و طیور

 

 • جذب بالای ۹۵ درصد آفلاتوکسین ها
 • جذب بالای اکراتوکسین و تریکوتسن ها و جذب بالای ۹۰ درصد زیرالنون در شرایط شبیه ساز ی شده دستگاه گوارش
 • کاهش غلظت افلاتوکسین شیر از ۹۵ppt  به زیر ۱ppt و حتی صفر با توجه نتایج به دست آمده در گاوداری های موقوفات ملک (آزمایشگاه علوم حیاتی فاروق)
 • کاهش سقط جنین ۵ درصد به ۱ درصد در گاوهای شیری
 • قدرت بالای جذب عناصر سنگین
 • کاهش انتقال سموم ارگانوفسفره به محصولات دامی
 • بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
 • بهبود تولید گله های مرغ تخم گذار
 • افزایش باروری و قدرت جوجه درآوری در گله های مرغ مادر