مکمل های سفارشی

مکمل و پرمیکس های ویتامینه-معدنی

عناصر معدنی و ویتامین ها اثر قابل ملاحظه ای بر سطح تولید و همچنین سلامت و باروری گله دارند. این عناصر برای تولید بهینه شیر، عملکرد تولید مثلی و سلامت گله ضروری هستند.
ویتامین ها و مواد معدنی در اکثر فرآیندهای متابولیک بدن دام نقش مهمی ایفا می کنند. هرگونه کمبود این عناصر (حتی در سطوح ناچیز ) موجب کاهش عملکرد دام (از جمله کاهش کارآیی خوراک، فلجی، ورم پستان، جفت ماندگی، تب شیر، کاهش باروری و بطور کلی کاهش عملکرد ایمنی و سلامت گله و از جمله عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در طیور می توان به کاهش نرخ (سرعت) رشد، افزایش مشکلات پا یا فلجی، افزایش ضریب تبدیل غذایی، ضعف سیستم ایمنی بدن، مشکلات پردرآوری و در نهایت کاهش بازده پرورش و زیان اقتصادی اشاره نمود.
یکی از مهمترین اصول در دستیابی به حداکثر عملکرد و مقابله با بیماری های مختلف، استفاده از یک خوراک متعادل است، مکمل های دامی ویتامینه-معدنی چیتیکا با استفاده از آخرین دستاوردهای علم تغذیه دنیا، استفاده از بهترین مواد اولیه تامین شده از معتبرترین برندهای اروپایی، تجربیات متخصصان داخلی و در خطوط اختصاصی تولید مکمل با رعایت استانداردهای مربوطه و کنترل کیفی دقیق محصولات جهت دستیابی به حداکثر بازده تولید و مصرف خوراک، بهبود عملکرد تولید مثلی و سیستم ایمنی تولید می شود.

عناصر پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز در مراحل مختلف پرورش و شیرواری در مکمل های سفارشی چیتیکا بر اساس منابع خالص با بالاترین درصد جذب و بر اساس عدم وجود یا سطوح کمتر از حد مجاز توصیه شده برای عناصر سنگین در این منابع انتخاب شده اند، گزینش ویتامین های مورد استفاده از معتبرترین برندهای جهانی و همچنین فرمولاسیون انحصاری این مکمل ها بر اساس آخرین جداول احتیاجات موجودات زنده سبب اطمینان خاطر مسئولین فارم از کیفیت محصول و عملکرد مطلوب گله خواهد بود.