بنتونیت کشاورزی

بنتونیت کشاورزی: افزایش عملکرد کشت های زراعی و باغی و بهره وری خاک و صرفه جویی در مصرف کود شیمیایی و آب و استفاده بهینه از کودهای حیوانی

  • خاصیت جذب و نگهداری بالای آب برای مدت طولانی، خاصیت تبادل کاتیونی فوق العاده، جذب عناصر فلزی سنگین، غربال مولکول
  • کاربرد بنتونیت در کشاورزی، استفاده در علف کش ها و حشره کش ها است. در گاوداری ها از بنتونیت سدیم دار به خاطر قابلیت جذب بالای آن برای جذب ادرار و دیگر مقولات گاوی استفاده می شود. گوگرد بنتونیتی موجود در کودهای کشاورزی موجب کاهش PH خاک زمین های کشاورزی شده و همچنین موجب افزایش بازدهی کمی و کیفی در محصولات کشاورزی می شود.

محاسن کاربرد بنتونیت در کشاورزی:

a. بنتونیت موجب صرفه جویی در مصرف آب شده و در مناطق خشک و کم آب میزان آبیاری را کاهش می دهد (به دلیل ظرفیت جذب و نگهداری بالای آب توسط آن و جلوگیری از هدر رفتن آب)
b. بنتونیت به دلدل قابلیت تبادل کاتیونی فوق العاده موجب صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی شده و بازدهی استفاده از کودهای کشاورزی را بالا می برد.
c. بنتونیت از آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی ناشی از استفاده زیاد از کودهای شیمیایی، کاسته و به بهداشت محیط کمک می کند.
d. بنتونیت باعث افزایش و بهبود تولید در واحد سطح گردیده و در نتیجه سود بیشتری را برای کشاورزان در بردارد.
e. بنتونیت نه تنها خود در از بین بردن تعدادی از آفت های نباتی موثر است بلکه به عنوان حامل سموم کشاورزی نیز بکار می رود.
f. بنتونیت با محبوس کردن مواد ازته و آزاد سازی تدریجی آن، از سوزش ریشه گیاهان جلوگیری می کند.
g. بنتونیت در انبار کردن غلات برای جذب رطوبت و از بین بردن آفات در سیلوها به ویژه در مناطق مرطوب به منظور جلوگیری از کپک زدن استفاده می شود.
h. بنتونیت با جذب عناصر فلزی سنگین مانع از ورود این مواد سمی به گیاه و در نتیجه وارد شدن به چرخه غذایی انسان می شود.
i. از بنتونیت در تهیه کودهای کشاورزی بخصوص گوگرد بنتونیت دار که یکی از بهترین کودهای گوگردی می باشد استفاده می شود.
j. بنتونیت بهره وری استفاده از کودهای حیوانی را افزایش داده و از بوی نا مطبوع آن می کاهد.
k. بنتونیت به دلیل ایجاد بستر مناسب مورد استفاده زیادی در کشت های گلخانه ای و چمن دارد.